Evästeiden käyttö itc-solution.fissä ja verkkosivuston tietosuojaseloste

Evästeet

Evästeitä käytetään yleisesti useissa verkkopalveluissa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja tallentaa tietoa käynnistä itc-solution.fi-sivustolla.

Tällaista tietoa on esimerkiksi

  • kuinka paljon sivustolla on kävijöitä
  • millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
  • mistä verkko-osoitteesta kävijät ovat saapuneet sivustolle
  • yksittäiset sivut, joilla kävijät ovat vierailleet.

Evästeiden avulla ei tallenneta esimerkiksi kävijän nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai kotiosoitetta. Tällaiset tiedot eivät myöskään ole sellaisenaan yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa.

Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, mutta ennalta määritellyn ajan.

Sivuston teknisen toimivuuden ja käytettävyyden kannalta tietyt evästeet ovat välttämättömiä. Nämä eivät kerää tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa, vaan auttavat sivustoa toimimaan oikein. Näiden lisäksi käytämme suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan sivuston yleistä toimivuutta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta:
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Millaisia evästeitä sivustomme käyttää?

Itc-solution.fi-sivustolla kerätään tietoja evästeiden avulla seuraavasti.

Google Analytics

  • Evästeen käyttötarkoitus: Sivustoa käyttöä koskevan tilastotiedon kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi.
  • Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kyseisten toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.
  • Tästä saat lisätietoja siitä, miten Google käyttää evästeitä.

Kouta-chat

Sivustomme live chat -ohjelmisto käyttää evästeitä mm. käyttäjän seuraamiseen verkkosivustolla, sekä käyttäjän antamien tietojen ja viestien muistamiseen. Tietojen tallentaminen on live chat -palvelun laadun kannalta välttämätöntä.

 


 

Itc-solution.fi tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee ITC-Solution Group Oy:n verkkopalvelua eli itc-solution.fi-sivustoa.

1 Rekisterinpitäjä

ITC-Solution Group Oy
Juontotie 6 LH 4, 70150 Kuopio
puh. 010 525 1720
www.itc-solution.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenny Markkula
puh. 010 525 1729
jenny.markkula@itc-solution.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana ITC-Solution Group Oy:ssä toimii Jenny Markkula, puh. 010 525 1729.

4 Rekisterin nimi

Itc-solution.fi tietosuojaseloste.

5 Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten mm. rekrytointihakemusten ja yhteydenottopyyntöjen käsittelemiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiden itsensä luovuttamina.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään henkilötietoja, joita ovat nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja muita rekrytointihakemusten ja yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn tarvittavia tietoja.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta koskaan yrityksen ulkopuolisille henkilöille.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Rekisteriin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

ITC-Solution Group Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä yrityksen hallussa olevia, tätä rekisteriä koskevia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

9 Verkkopalvelun käyttäjän oikeudet

Kävijällä on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Kävijä voi tarkastaa tai oikaista henkilötietonsa lähettämällä sitä koskevan pyynnön ITC-Solution Group Oy:lle.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti (lataa tietopyyntölomake) ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. ITC-Solution Group Oy vastaa tarkastusoikeuteen perustuvaan pyyntöön kahden (2) viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

10 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Kun ITC-Solution Group Oy ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan turvallisesti.

11 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty ja tarkastettu 19.6.2018.